EV transport

externe veiligheid transportroutes

In Nederland vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over de weg, het spoor en diverse waterwegen. Indien u van plan bent een ruimtelijke ontwikkeling te realiseren nabij zo’n transportroute, dan bepalen wij voor u of het aspect externe veiligheid een rol van betekenis speelt. Indien uw plan gelegen is binnen 200 meter van een transportroute en voorziet in een forse toename van het aantal aanwezige personen, dan bestaat de mogelijkheid dat het groepsrisico berekend dient te worden middels een QRA.

Een QRA, oftewel een kwantitatieve risicoanalyse, is een risicoberekening. Met een QRA wordt het externe veiligheidsrisico voor de omgeving berekend. Op deze manier worden het plaatsgebonden risico, de zogenaamde PR 10-6 contour, en het groepsrisico berekend. AGEL adviseurs beschikt over de licentie en kennis van het benodigde rekenprogramma RBM II.

Wat kunnen wij voor u betekenen

Toch is een risicoanalyse niet altijd nodig voor een ontwikkeling nabij een transportroute. Derhalve adviseren wij in sommige gevallen een korte motivering op te stellen, waardoor een onnodig uitgebreid onderzoek wordt voorkomen. Deze noodzaak hangt af van het initiatief, de afstand tot de risicobron en de vervoerde stoffen over de transportroute.

Een vast onderdeel van externe veiligheid is de verantwoording van het groepsrisico. Wij kunnen een dergelijke verantwoording voor u opstellen.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Milieu. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

 

Uw contactpersoon

Ing. C.H.J. (Carlo) van den Broek
Cluster Coördinator Milieu

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?