partners-groot

luchtkwaliteit

Nederland is een dichtbevolkt land, met als risico dat dit ten kosten gaat van de luchtkwaliteit. Door middel van wetten en regels probeert de overheid de burgers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. Dit mag echter niet betekenen dat nieuwe ontwikkelingen, zoals woningbouw, nieuwe bedrijven of wegen enz., onmogelijk worden.

Millieueffectrapportage plicht

In een onderzoek luchtkwaliteit wordt het effect van de nieuwe ontwikkeling op de luchtkwaliteit bepaald. Een uitkomst kan zijn dat het effect zo klein is dat gesproken wordt over niet in betekende mate (NIBM). In veel gevallen kan dit vooraf reeds worden vastgesteld aan de hand van de NIBM-tool. In die situatie is verder onderzoek niet noodzakelijk en vormt het milieuaspect luchtkwaliteit geen beperking voor de realisatie van de nieuwe ontwikkeling. Indien sprake is van een significant effect, is toetsing aan de wettelijke grenswaarden noodzakelijk. Daarnaast kan een onderzoek naar luchtkwaliteit nodig zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening “is de luchtkwaliteit voldoende goed om de plannen op die betreffende locatie uit te voeren”.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Milieu. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

 

Uw contactpersoon

Ing. C.H.J. (Carlo) van den Broek
Cluster Coördinator Milieu

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?