partijkeuringen

Materiaalonderzoek & Partijkeuringen

In tal van situaties waarbij grondverzet en hergebruik van grond en secundaire bouwstoffen plaatsvindt. Kan het noodzakelijk zijn om de kwaliteit van deze materialen te bepalen. Het is van essentieel belang dat deze kwaliteit middels de correcte methode en aanpak wordt vastgesteld. Zodat op een juiste manier beoordeling voor hergebruik elders kan worden vastgesteld. AGEL adviseurs verzorgt met eigen gecertificeerd personeel monsternamen partijen grond, vormgegeven. En niet-vormgegeven bouwstoffen, asfalt, compost maar ook afval- en oppervlaktewater.

Geaccrediteerd onderzoek

AGEL adviseurs is gecertificeerd voor het uitvoeren van partijkeuringen voor zowel grond als bouwstoffen. Hiertoe zijn wij BRL1000 erkend voor de protocollen 1001 en 1002 en werken samen met geaccordeerde testlaboratoria (o.a. AP04). Met deze partijkeuringen kunnen de hergebruikmogelijkheden worden vastgesteld op basis van de milieuhygiënische kwaliteit. Ook civieltechnisch onderzoek en keuring met beproefde methodes naar materiaaleigenschappen worden veelal gecombineerd uitgevoerd.

Op het gebied van partijkeuringen en materiaalonderzoeken kunnen wij de volgende onderzoeken leveren:

Naast bovengenoemde keuringen en proeven zijn er vanuit branche eigen keurmerken en criteria vanuit de RAW diverse proeven beschikbaar die ieder vragen om een eigen aanpak. In deze gevallen zal samen met u worden bekeken welke aanpak kan worden gevolgd om de kwaliteit van uw product en bijbehorende toepassingsmogelijkheden te bepalen.

Afvalwater is (rest-)water afkomstig van bedrijven en openbare ruimte. Afvalwater is water dat wordt geloosd nadat het is gebruikt of gevormd bij een proces. Dit water is ook niet meer nodig in het proces. Dat water dient te worden afgevoerd en daarvoor zijn regels opgesteld om het milieu te beschermen. Bedrijven zijn dan ook vaak verplicht het eigen afvalwater te controleren op relevante parameters. Dat vraagt om handelingen zoals het nemen van monsters en het verrichten van analyses.

Wij voeren dergelijke analyses uit en verrichten de bemonsteringen van het afvalwater conform de NEN 6600-01 ‘Water – Monsterneming – Deel 1: Afval­water. Om onbezorgd aan deze verplichte periodieke controles te kunnen voldoen kan AGEL adviseurs B.V. dit voor u bewaken en de bemonstering verzorgen.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Milieu. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

Uw contactpersoon

Ing. C.H.J. (Carlo) van den Broek
Cluster Coördinator Milieu

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?