Asfaltonderzoek

Asfaltonderzoek

Voor de afvoer van asfalt is de CROW publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt – Selectief verwijderen van teervrij en teerhoudend asfalt’ van toepassing. Deze richtlijn regelt de voorwaarden voor het afvoeren en/of hergebruiken van asfalt dat vrijkomt bij bijvoorbeeld freeswerkzaamheden.

Teer in het asfalt

Asfalt kan teer (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK-10 VROM)) bevatten. Wegbeheerders zijn als ontdoener verantwoordelijk voor het verwijderen van teer uit de keten. Dit geeft een verplichting tot een risico-inventarisatie in een vooronderzoek naar teerhoudendheid van asfalt. Een asfaltonderzoek doorloopt globaal de volgende stappen. Als eerste vindt een historisch administratief onderzoek en inspectie plaats. Op basis van het onderzoek en de inspectie wordt een boorplan opgesteld en uitgevoerd. Na de boring wordt de constructieopbouw onderzocht en gekeken of er teer aanwezig is in het vrijkomende asfalt. Wanneer er teer vrijkomt zijn de hierop volgende stappen het opstellen frees- en schollenplan zodat het asfalt verwijderd kan worden. Dit asfalt moet worden getransporteerd en worden afgegeven.

De CROW 210 richtlijn vereist dat het milieuhygiënisch asfaltonderzoek wordt uitgevoerd conform de EN-ISO 17025:2005 voorschriften en dat het uitvoerende laboratorium daarvoor is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Deflectiemetingen

Wij verzorgen indien gewenst deflectiemetingen in combinatie met het asfaltonderzoek. Deze worden verricht door de doorbuiging van de verharding te meten. Aan de hand van de laagopbouw van de constructie kan de levensduurverwachting worden bepaald. Indien mogelijk kan bij een tekort aan levensduur een overlagingsdikte worden bepaald of een nieuwe opbouw voor een reconstructie.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Milieu. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

 

Uw contactpersoon

Ing. C.H.J. (Carlo) van den Broek
Cluster Coördinator Milieu

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?