keuringen

Civieltechnische keuringen

Naast het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit kan het van belang zijn om de fysische eigenschappen van vrijkomende materialen te bepalen. Dit kan de toepasbaarheid van grond en bouwstoffen aanzienlijk vergroten. Immers, het nuttig toepassen van vrijkomende materialen en het ‘werk met werk’ maken draagt bij aan kleinere transport afstanden en vergroot de duurzaamheid.

AGEL levert een integraal totaalproduct

In iedere ruimtelijke ontwikkeling of te maken werk is het van belang om vooraf kosten inzichtelijk te krijgen en kansen te zien. Stelt u zich eens voor dat vrijkomende en te leveren grond elkaar vindt en dit al in een vroeg stadium kan worden voorzien. Zowel opdrachtgever als aannemer zijn hierbij gebaat. Om deze reden adviseren wij klanten om al in een zo vroeg mogelijk traject gedegen bodemonderzoek te doen en verder te kijken naar optimalisatie van grondstromen. Hierdoor ontstaat een totaalproduct waarbij zowel de milieuhygiënische kwaliteit als de fysische kwaliteit bekend zijn. Op deze wijze kan een optimale werkvoorbereiding plaatsvinden en wordt een meerwaarde gecreëerd in de besteks- en aanbestedingsfase.  Onze Milieu adviseurs werken hierin dagelijks samen met de collega’s van Infra.

Verschillende civieltechnische onderzoeken

AGEL adviseurs heeft ruime ervaring met de volgende civieltechnisch onderzoeken en bepalingen naar geschiktheid van grond- en bouwstoffen:

  • Bepaling erosieklasse klei conform RAW 2010/2015;
  • Bepaling fysische eigenschappen zand conform RAW criteria voor zand (proeven 22.06.01 t/m 22.06-03);
  • Plasticiteit van grond (RAW 14);
  • Textuurbepaling (lutum-, leemgetal en M50, RAW29);
  • Bepaling geschiktheid Teelaarde (RAW 51.06.01) en bomengrond;
  • Bodemclassificatie / grondsoortcode conform NEN 5104;
  • Bepaling fysische eigenschappen (hydraulisch) menggranulaat (CBR-waarde en korrelverdeling conform NEN-EN 933-1).
  • Vaststellen K-waarden en onderzoek doorlatendheid.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Milieu. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

 

Uw contactpersoon

Ing. C.H.J. (Carlo) van den Broek
Cluster Coördinator Milieu

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?