compost

Compostonderzoek

Een compostonderzoek is een partijkeuring. Bij deze keuring wordt gebruik gemaakt van het keurmerk Keurcompost, dit keurmerk kenmerkt de kwaliteit van compostproducten. Het keurmerk geeft zekerheid dat de gecertificeerde compost voldoet aan strenge kwaliteitseisen, die verder gaan dan de wettelijke eisen aan compost. Keurcompost kan in drie verschillende kwaliteitsklassen worden afgezet, klasse A, B of C. Deze klasse onderscheiden zich door verschillende eisen aan de mate van verontreinigingen in het eindproduct.

in de breedte analyseren

De monstername en analyse van compostproducten worden uitgevoerd volgens de BRL Keurcompost. Er zijn verschillende chemische analyses die de adviseurs van AGEL uitvoeren. Bij een chemische analyse worden de volgende eenheden onderzocht:

  • Algemene parameters (droge stof, organische stof, organische delen >50mm);
  • Zware metalen;
  • Zoutgehalte (chloride en geleidbaarheid);
  • Nutrienten (stikstof, fosfaat, kalium, calciumcarbonaat, magnesium, zwavel, pH-KCL);
  • Diversen (Respiratiesnelheid en onkruidkiemtoets);
  • Verontreinigingen (steen > 5mm, glas 2-20 mm, glas >20mm);
  • Micro-organismen (alleen bij GFT; enterococcen of E.Coli en Salmonella).

Verkregen gegevens kunnen indien gewenst electronisch bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) of RVO (voormalig Dienst Regelingen) worden gemeld.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Milieu. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

 

Uw contactpersoon

Ing. C.H.J. (Carlo) van den Broek
Cluster Coördinator Milieu

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?