partijkeuring grond 2

Partijkeuring grond of baggerspecie

Bij AGEL adviseurs kunt u terecht voor partijkeuringen (AP04) op grond of baggerspecie in depot of in-situ. Deze keuringen zijn bedoeld om hergebruik mogelijk te maken. De veldwerkzaamheden van de keuringen worden uitgevoerd conform de BRL SIKB 1000 en het daar bijhorende protocol 1001 ‘Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie’. Het onderzoek zorgt dat een erkende kwaliteitsverklaring, zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, wordt verkregen.

Uw grond, onze zorg

Binnen het team bodem van AGEL adviseurs is een aantal eigen voor de BRL1000 gecertificeerde monsternemers werkzaam. Onze buitendienst beschikt voor de registratie van velddata over tablets en GPS apparatuur waardoor meetpunten eenvoudig maar nauwkeurig kunnen worden ingetekend en ingemeten. Ook het digitaal inmeten van depots en het vervaardigen van een grondbalans met 3D-model behoren tot de mogelijkheden om resultaten duidelijk en overzichtelijk in beeld te brengen.

Dagelijks worden de monsters per koerier naar het laboratorium getransporteerd. Dit alles maakt dat wij flexibel en efficiënt kunnen werken en er snel kan worden geschakeld binnen een project of tussen projecten vanwege de korte lijnen tussen veldmedewerkers en adviseurs.

Omdat niet alleen het verkrijgen van een milieuhygiënische verklaring vaak bepalend is voor het hergebruik kunnen ook civieltechnische en bodemkundige eigenschappen van grond bepalend zijn. Onze adviseurs en de laboratoria waarmee wij werken kennen hierin de weg en zorgen voor beproefde methoden om een beoogde toepassing of afzet te kunnen realiseren.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Milieu. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

 

Uw contactpersoon

Ing. C.H.J. (Carlo) van den Broek
Cluster Coördinator Milieu

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?