Berg granuliet gesteente

Partijkeuring niet vormgegeven bouwstoffen

Bij AGEL adviseurs kunt u terecht voor partijkeuringen (AP04) op niet-vormgegeven bouwstoffen. Dit kan vanuit depot, materiaalstroom  of in-situ. De partijkeuring zijn bedoeld om hergebruik en nuttige toepassing mogelijk te maken. De keuringen worden uitgevoerd conform de BRL SIKB 1000 en het daar bijhorende 1002 ‘Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen’. Het onderzoek zorgt dat een erkende kwaliteitsverklaring, zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, wordt verkregen.

Kwaliteit door betrouwbaar onderzoek

Binnen het team bodem van AGEL adviseurs is een aantal eigen voor de BRL1000 gecertificeerde monsternemers werkzaam. Het keuren van niet-vormgegeven bouwstoffen in intensief en vergt nauwkeurigheid. Veelal zal in verband met de greepgrootte van monsters en bereikbaarheid in een depot monsterneming met een kraan nodig zijn. Waar nodig wordt ook een zeef ingezet. Onze buitendienst beschikt over GPS apparatuur om meetpunten betrouwbaar vast te leggen. Ook het digitaal inmeten van depots en het vervaardigen van een 3D-model behoren tot de mogelijkheden om hoeveelheden overzichtelijk in beeld te brengen.

Omdat niet alleen het verkrijgen van een milieuhygiënische verklaring vaak bepalend is voor het hergebruik kunnen ook de civieltechnische eigenschappen van het materiaal bepalend zijn. Onze adviseurs en de laboratoria waarmee wij werken kennen hierin de weg en zorgen voor beproefde methoden om een beoogde toepassing of afzet te kunnen realiseren.

Wat zijn niet vormgegeven bouwstoffen

Met een niet vormgegeven bouwstof word bouwstof bedoeld waar de kleinste grondeenheid een kleiner oppervlak heeft dan 50cm³. Enkele niet-vormgegeven bouwstoffen betreffen onder andere:

  • Bindmiddelen (cement en kalk);
  • AVI-vliegas;
  • Granulaten (o.a. asfaltgranulaat, menggranulaat, betongranulaat);
  • Grof grind en lavasteen;

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Milieu. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

 

Uw contactpersoon

Ing. C.H.J. (Carlo) van den Broek
Cluster Coördinator Milieu

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?