Inspiratieboek

Inspiratieboek

Nederland is het land van regels en rechtszekerheid. Maar is het soms niet slimmer om mensen juist te stimuleren om zelf initiatief te tonen, zonder daarbij voor te schrijven wat wel, en wat niet goed is? Houden wij innovaties niet onbedoeld tegen? Wie kent bijvoorbeeld niet de starre beeldkwaliteitsplannen, waarin exact staat voorgeschreven welk materiaal gebruikt moet worden. Verspert dit niet de weg voor nieuwe materialen, die duurzamer zijn dan de traditionele materialen? Wij denken van wel en vinden dit niet meer passen bij deze tijd. De tijd waarin mensen juist uitgedaagd moeten worden om zelf met creatieve, innovatieve en duurzame oplossingen te komen.

Wij kunnen u helpen om uw ambitie waar te maken, zonder exact vast te leggen wat u van de eindgebruiker verwacht. Onze inspiratieboeken inspireren mensen om mee te doen en om anders te denken. Zodat wij samenwerken aan een duurzame wereld. Het inspiratieboek is hiermee geen toetsingskader, maar een inspiratiebron. Als u nu toch constateert dat de uiteindelijke gebruiker onvoldoende geïnspireerd is geraakt, dan zijn er mogelijkheden genoeg om met hem in gesprek te gaan en de plannen aan te passen.

Bent u al geïnspireerd geraakt? Wij kunnen onder andere inspiratieboeken verzorgen voor de volgende thema’s:

  • Duurzame gebiedsontwikkeling
  • Beeldkwaliteit gebouwen
  • Landschappelijke inpassing
  • Inrichtingsplannen openbare ruimte

bent u benieuwd naar de mogelijkheden

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Ruimte. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

Uw contactpersoon

M.R. (Maarten) Abbenhuis
Cluster Coördinator Ruimte/Bouw

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?