Landschappelijk inpassingsplan

Landschappelijk inpassingsplan

“De openheid en de charme van het buitengebied staat onder druk”, aldus diverse bronnen. De agrarische bedrijven worden steeds groter en de dorpen en steden rukken steeds verder op. Tegelijkertijd gaan de kleine agrariërs in dit geweld ten onder, met leegstand tot gevolg. Dit is voor ons aanleiding om te zeggen dat er iets moet gebeuren!

Vernieuwde initiatieven voor het buitengebied

Door nieuwe initiatieven te faciliteren in het buitengebied ontstaan er kansen. Kansen voor een verdere structuurversterking in het enigszins rommelige buitengebied. Deze ontwikkeling moet wel zorgvuldig en duurzaam plaats vinden. Om dit in goede banen te leiden schrijven veel overheden voor dat nieuwe initiatieven ‘landschappelijk ingepast’ moeten worden.

Uitvoering van een landschappelijke inpassing

Maar wat betekent deze landschappelijke inpassing nu? Onze adviseurs helpen u bij deze vraag. Wij kwantificeren met u de inspanningsverplichting die u opgelegd krijgt en vertalen dit naar een haalbaar en duurzaam ontwerp. Een ontwerp dat passend is bij de gebiedskarakteristieken van het landschap.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Ruimte. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

Uw contactpersoon

M.R. (Maarten) Abbenhuis
Cluster Coördinator Ruimte/Bouw

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?