010

Milieuonderzoek en ruimtelijke ordening

Indien uw voorgenomen ontwikkeling niet past binnen het vigerende bestemmingsplan, is een nieuw ruimtelijke plan (bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing) benodigd. Om de haalbaarheid van uw initiatief in dit ruimtelijk plan aan te tonen, worden milieuonderzoeken uitgevoerd. Soms is de noodzaak van een dergelijk milieuonderzoek in de wet opgenomen, soms is het niet zo zwart-wit en is de motivering belangrijk. AGEL adviseurs kan voor u beoordelen in hoeverre onderzoeken benodigd zijn, doordat wij op het raakvlak van zowel ruimtelijke ordening als milieuonderzoek actief zijn. In onze advisering zullen wij ons inzetten voor een pragmatische oplossing. Wilt u snel weten of uw plan haalbaar is voordat u kosten maakt voor deze onderzoeken? Dan is de omgevingsscan iets voor u.

De meest voorkomende onderzoeken ten behoeve van ruimtelijke ordening zijn:

Doordat AGEL adviseurs al deze specialismen in eigen beheer uitvoert zijn we uw ideale partner bij het opstellen van een bestemmingsplan.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Ruimte. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

Uw contactpersoon

M.R. (Maarten) Abbenhuis
Cluster Coördinator Ruimte/Bouw

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?