plan

Omgevingsscan

Heeft u een idee, maar weet u niet of dit idee ook daadwerkelijk haalbaar is? Of heeft u een locatie, maar heeft u geen idee wat u er mee kunt? Wij helpen u bij de beantwoording van deze vraag. Hiertoe hebben wij de omgevingsscan ontwikkeld. In deze scan besteden wij aandacht aan de financiële, planologische, milieukundige en beleidsmatige kaders waar u rekening mee moet houden.

Hoe ziet de omgevingsscan eruit

In de omgevingsscan adviseren wij u over de mogelijke invullingen van uw perceel, waarbij op voorhand de kansen worden verkend en de risico’s worden geïnventariseerd om hierop in te kunnen spelen en deze beheersbaar te maken. Hoe kunt u bijvoorbeeld uw bouwplannen combineren met behoud van op de locatie aanwezige archeologische waarden? Of zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om met behoud van de aanwezigheid van vleermuizen uw plannen toch te realiseren. Over deze, en andere thema’s, geven wij advies. Het resultaat: op voorhand inzicht in de haalbaarheid van uw plan en een minimalisatie van de risico’s en kosten later in het traject. En het goede nieuws: u bepaalt zelf de diepgang van onze omgevingsscan.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Ruimte. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

Uw contactpersoon

M.R. (Maarten) Abbenhuis
Cluster Coördinator Ruimte/Bouw

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?