overleg website

Ruimtelijke onderbouwing

Past uw ontwikkeling niet binnen het geldende bestemmingsplan dan kunt u de gemeente verzoeken om af te wijken van dit bestemmingsplan. In een ruimtelijke onderbouwing onderbouwen wij uw initiatief. Dat zowel stedenbouwkundig en landschappelijk een toegevoegde waarde is voor de omgeving. Daarnaast laten wij zien dat het plan strookt met gemeentelijke en provinciale regels en dat er geen negatieve milieueffecten optreden. Deze ruimtelijke onderbouwing voegt u toe aan uw aanvraag van de omgevingsvergunning. Nadat uw aanvraag is goedgekeurd kunt u starten met de uitvoering van uw plannen.

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Ruimte. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

Uw contactpersoon

M.R. (Maarten) Abbenhuis
Cluster Coördinator Ruimte/Bouw

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?